Hytte i Rennebu

Visste du at Rennebu er én av Trøndelags STØRSTE og mest ATTRAKTIVE hyttekommuner?

HYTTEOMRÅDER
Rennebu er en attraktiv kommune for hytter, og det mest etterspurte område for hyttebygging er Nerskogen.
Men, det finnes spennende og fine områder også ellers i kommunen - som Mjuken og Røåsen på Berkåk, Gisnadalen,
Ulsberg og Innerdalen.

HVORDAN GÅ FREM FOR Å FÅ HYTTE I RENNEBU
Her kan du skaffe deg oversikt over:

NB: For å se siden med Reguleringsplaner må du ha installert Silverlight på maskina.
Startbildet på Reguleringsplaner (GISLINE WebInnsyn) er et kart over Rennebu, der områder med reguleringsplaner er merket med grått.

Du kan også benytte KOMMUNEKART, og velge den kommunen du ønsker - kryss av for Reguleringsplaner og zoom inn!

Klikker du en gang på et grått merket område, får du opp følgende bilde - der du kan velge mellom Område, Arealformål og nederst Vis i Planregister:

Vi i Planregister gir deg nærmere informasjon om det aktuelle området.

Går du inn på SØK i Planregisteret, får du oversikt over alle reguleringsplaner som ligger på WebInnsyn.