Hytte i Rennebu

Visste du at Rennebu er én av Trøndelags STØRSTE og mest ATTRAKTIVE hyttekommuner?

HYTTEOMRÅDER
Rennebu er en attraktiv kommune for hytter, og det mest etterspurte område for hyttebygging er Nerskogen.
Men, det finnes spennende og fine områder også ellers i kommunen - som Mjuken og Røåsen på Berkåk, Gisnadalen,
Ulsberg og Innerdalen.

HVORDAN GÅ FREM FOR Å FÅ HYTTE I RENNEBU
Her kan du skaffe deg oversikt over: