Medlemmer i Rennebu Næringsforening

Rennebu Næringsforening oppfordrer alle til å handle lokalt her i Rennebu så langt det lar seg gjøre.
Det er viktig for å opprettholde både det lokale næringslivet og innbyggertallet.
TENK GLOBALT - HANDLE LOKALT!

TRE-, LAFTE- OG HYTTEGRUPPE

Consto Midt-Norge ASavd. LH Bygg, Postboks 44, 7399 Rennebu  72 40 22 00henrik.vagen@consto.no
Lundhytta ASNerskogveien 1980, 7393 Rennebu72 42 64 90/957 31 713  post@lundhytta.no
Sande Hus og Hytter ASPostmyrveien 15, 7391 Rennebu72 40 24 00post@sande-hytter.no
Rennebu Dører ASIndustriveien 3, 7391 Rennebu72 42 54 66post@rennebudorer.no
Rennebu Snekkeri ASVoll, 7393 Rennebu72 42 67 30post@rennebusnekkeri.no
Halland Dampsag & Høvleriv. John O. Halland, Berkåk 7391 Rennebu901 02 951johnolavhalland@hotmail.com
Rennebu Sag og Trekultur AS  Sveinung Kosberg, Berkåk 7391 Rennebu916 40 473kunde@rennebusag.no
Rennebu Hytteservice ASStamnan, 7392 Rennebu416 56 996rennhytt@online.no
Joramo & Tørset Bygg ASUlsberg, 7398 Rennebu482 12 667post@jt-bygg.no
Grønn Fritid AS 906 53 315ivar@langklopp.no
Nerskoglaft DANerskogveien 2152, 7393 Rennebu918 00 974granatun@online.no
J.O. VognildNerskogveien 2305, 7393 Rennebu  952 56 570john.vogn@oppdal.com
Rennebu Bjelken ASTerminalveien 14, 7391 Rennebu950 93 083rennebubjelken@gmail.com
Nerskogenhytterv. Ingrid Hoel, Stamnan, 7392 Rennebu995 13 528ingrid.hoel@hotmail.com
Borch Energi og LandskapTerminalveien 12 Berkåk, 7391 Rennebu918 11 623hans.christian@borchsenius.net
Mjuken GrunneiersamarbeidPer Joar Gunnes995 53 955pjgunne@online.no
Skogbygg ASPostmyrvn 19, 7391 Rennebu480 49 872post@skogbygg-as.no

 

REISELIV

Bygdasenteret ASMjukliveien 1, 7391 Rennebu,72 42 77 05bygdasenteret@gmail.com
Trollheim NerskogenNerskogsveien 2155, 7393 Rennebu900 78 980aelaanke@hotmail.com
Berkåk Veikro ASMjukliaveien 1, Berkåk 7391 Rennebu72 42 72 20post@berkaak-veikro.no
Halland CampingTrondheimsveien 4266, 7391 Rennebu72 42 59 33torehalland@msn.com
Mjuklia GjestegårdMjukliveien 15, 7391 Rennebu72 42 82 30mjuklia@gmail.com
Grindal Salmon LodgeOrkdalsveien 2366,7393 Rennebu928 56 630erik@grindalsalmonlodge.no
    
Mjuken Grunneiersamarbeid     Per Joar Gunnes995 53 955pjgunne@online.no
HåggånHæverstølen 7397 Rennebu906 67 591/471 75 525  borge.dahle@gmail.com

 

HANDEL OG SERVICE

Nerskogen Landhandel AS (Joker)Nerskogsveien 2035, 7393 Rennebu916 26 253                   joker.nerskogen@joker.no
Bakerikaféen Berkåk ASMyrveien 4, 7391 Rennebu72 42 71 23bakerikafeen@gmail.com
Orkla SparebankMyrveien 6, 7391 Rennebu72 49 80 00post@orklasparebank.no
Sparebank1 Regnskapshuset SMN ASPostmyrvn. 19 7391 Rennebu72 42 82 00jakob.gunnes@smnregnskap.no
Berkåk Bil ASPostmyrveien 12, 7391 Rennebu72 42 75 90berbil@getmail.no
Korsen Autoservice (Esso)Orkdalsveien 3, Berkåk 7391 Rennebu72 42 73 37korsen@online.no
Kvikne-Rennebu Kraftlag ASPostmyrveien 21, 7391 Rennebu72 42 80 00post@krk.no / arild@krk.no
Gjensidige Oppdal-RennebuPostmyrveien 19, 7391 Rennebu72 42 82 50kjetil.skogrand@gjensidige.no
Coop Nordvest SA (Extra Berkåk)Paralellveien 8, 7391 Rennebu72 42 72 10elisabeth.nyberg@coop.no
Rennebu Nedre Handel AS (Joker)Orkdalsveien 1393, 7393 Rennebu72 42 65 50joker.rennebu@joker.no
Polaris Nord-Møre AS avd. Berkåk  halvard@polaris-nordmore.no
Vitnett AS  kundesenter@vitnett.no
SpareBank 1 SMNPostmyrveien 19, 7391 Rennebu72 40 20 38froydis.aalberg.jacobsen@smn.no
Spiren ASMyrveien 4, 7391 Rennebu72 42 74 45spiren@getmail.no
Berkåk Bilservice AS (Circle K)Industrivn. 10 7391 Rennebu72 42 71 50sove@circlekeurope.com
Byggmakker Gipling BerkåkPostmyrveien 22, 7391 Rennebu72 42 82 80gunn@gipling.no
REMA 1000 BerkåkMyrveien 6, 7391 Rennebu72 42 71 17berkak@rema.no
Mediaprofil ASMyrveien 4, 7391 Rennebu72 42 76 66dagfinn@mediaprofil.no
Kraftlaget Rise Elektro 1 ASPostmyrveien 21, 7391 Rennebu72 42 80 10post@kre.no

 

HÅNDVERK

Rennebu Snekkeri AS                          Voll, 7393 Rennebu72 42 67 30post@rennebusnekkeri.no
RennebuSmia ASTerminalveien 8, 7391 Rennebu             488 44 401 / 906 57 710haavard-sundset@hotmail.com

 

TRANSPORT

Rennebu Grus  te@rennebu-grus.no
Ramstad Maskin AS    Orkdalsveien 982, 7392 Rennebu          72 42 66 54                    ramstadmaskin@hotmail.com
Tørset Maskin AS  torset.maskin@hotmail.com
Geir Aspeggen Transport                   Nyløkkja 7391 Rennebu926 46 626geir_aspeggen@hotmail.com

 

ANNET

Rennebumartnan ASMyrveien 4, 7391 Rennebu917 83 500        kenneth@rennebumartnan.no
OPP  redaksjonen@opp.no
Kraftverkene i OrklaTerminalveien 7, 7391 Rennebu72 42 83 00tormod.eggan@tronderenergi.no
Rennebu BondelagOrkdalsveien 2181, 7393 Rennebu916 43 614tormodherre@gmail.com
Rennebu kommuneMyrveien 1,7391Rennebu72 42 81 00postmottak@rennebu.kommune.no
Tiki Eiendom ASI. Langklopp, Buvn. 12, 7391 Rennebu906 53 315ivar@langklopp.no
Nasjonalparken NæringshageInge Krokanns vei 9 7340 Oppdal928 78 845tina@nasjonalparkhagen.no
Hofseth Biocare Berkåk ASPostmyrveien 20 7391 Rennebu joo@hofsethbiocare.com
Terrengen ASStamnan, 7392 Rennebu72 42 65 60info@terrengen.no
Sonans Karriere ASPostboks 256, Heimdal, 7474 Trondheim karriere@sonans.no
Rennebu Eiendom ASPostboks 2, 7391 Rennebu480 49 872post@rennebuei.no
TrønderEnergi Nett Sone Sør ASTerminalveien 7, 7391 Rennebu kjetil.asphaug@tronderenergi.no
Opplæringskontoret for Oppdal og RennebuSkulsvingen 10, 7340 Oppdal post@okor.no
THS Engros ASPostboks 11, 7399 Rennebu988 99 123hj73@hotmail.no
Industriveien 1Gunnar Halgunset gunnar@lhbe.no