Medlemmer i Rennebu Næringsforening

Rennebu Næringsforening oppfordrer alle til å handle lokalt her i Rennebu så langt det lar seg gjøre.
Det er viktig for å opprettholde både det lokale næringslivet og innbyggertallet.
TENK GLOBALT - HANDLE LOKALT!

TRE-, LAFTE- OG HYTTEGRUPPE

Consto Midt-Norge ASavd. LH Bygg, Postboks 44, 7399 Rennebu  72 40 22 00henrik.vagen@consto.no
Lundhytta ASNerskogveien 1980, 7393 Rennebu72 42 64 90/957 31 713  post@lundhytta.no
Sande Hus og Hytter ASPostmyrveien 15, 7391 Rennebu72 40 24 00post@sande-hytter.no
Rennebu Dører ASIndustriveien 3, 7391 Rennebu72 42 54 66post@rennebudorer.no
Rennebu Snekkeri AS
Voll, 7393 Rennebu72 42 67 30post@rennebusnekkeri.no
Halland Dampsag & Høvleriv. John O. Halland, Berkåk 7391 Rennebu901 02 951johnolavhalland@hotmail.com
Rennebu Sag og Trekultur AS  
Sveinung Kosberg, Berkåk 7391 Rennebu916 40 473kunde@rennebusag.no
Rennebu Hytteservice ASStamnan, 7392 Rennebu416 56 996rennhytt@online.no
Joramo & Tørset Bygg ASUlsberg, 7398 Rennebu482 12 667post@jt-bygg.no
Johan MyklegardVoll, 7393 Rennebu907 93 870
Nerskoglaft DANerskogveien 2152, 7393 Rennebu918 00 974granatun@online.no
J.O. VognildNerskogveien 2305, 7393 Rennebu  952 56 570john.vogn@oppdal.com
Rennebu Bjelken ASTerminalveien 14, 7391 Rennebu950 93 083rennebubjelken@gmail.com
Nerskogenhytterv. Ingrid Hoel, Stamnan, 7392 Rennebu995 13 528ingrid.hoel@hotmail.com
Borch Energi og LandskapTerminalveien 12 Berkåk, 7391 Rennebu918 11 623hans.christian@borchsenius.net
Skogbygg ASPostmyrvn 19, 7391 Rennebu480 49 872post@skogbygg-as.no


REISELIV

Bygdasenteret ASMjukliveien 1, 7391 Rennebu,72 42 77 05bygdasenteret@gmail.com
Trollheim NerskogenNerskogsveien 2155, 7393 Rennebu900 78 980aelaanke@hotmail.com
Berkåk Veikro ASMjukliaveien 1, Berkåk 7391 Rennebu72 42 72 20post@berkaak-veikro.no
Halland CampingTrondheimsveien 4266, 7391 Rennebu72 42 59 33torehalland@msn.com
Mjuklia GjestegårdMjukliveien 15, 7391 Rennebu72 42 82 30mjuklia@gmail.com
Aunan ASOrkdalsveien 2366,7393 Rennebu72 42 61 20info@aunan.no
Nerskogen Skisenter ASTorleif Kristiansen, Rokkones 7393 Rennebu976 80 819torleif@rokkones.no
Mjuken Grunneiersamarbeid     Per Joar Gunnes995 53 955pjgunne@online.no
HåggånHæverstølen 7397 Rennebu906 67 591/471 75 525  borge.dahle@gmail.com


HANDEL OG SERVICE

HÅNDVERK

TRANSPORT

ANNET