Lag og foreninger i Rennebu

Oversikt over lag og foreninger i Rennebu har forbehold om oppdaterte kontaktpersoner!

IDRETT OG SPORT


SANG, MUSIKK, TEATER OG DANS

  • Rennebu Musikkråd, Kulturkontoret, 72 42 81 00
  • Kulturskolen i Rennebu, rektor Sverre Stenløkk, 72 42 81 00
  • Rennebu Musikkorps, Haldis Nyrønning, 959 14 364
  • Rennebu Skolekorps, May-Britt Bjerkås, 917 51 152
  • Rennebu Songkor, Olaug Reitås, 962 37 783
  • Rennebu Mannskor, Geir Fjellstad, 915 66 319
  • Rennbyggen Gammeldansklubb, Liv Lian Kosberg, 971 83 310
  • UL Framtidsvon, Rune Bakk, 413 05 466
  • Rennebu Rockeklubb, Knut Berntsen, epost
  • Berkåk Rock, Knut Berntsen, epost


INTERESSEORGANISASJONER


SOSIALT OG SAMFUNNSMESSIG ENGASJEMENT


BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER