Rennebu Næringsforening er en interesseforening for næringsdrivende i Rennebu, med nærmere 70 medlemmer, og med god plass for enda flere.

Vi ønsker å ta vår del av ansvaret for å ta vare på og videreutvikle lokalt næringsliv, og det gjør vi selvsagt best sammen med våre medlemmer og samarbeidspartnere bl.a.: Rennebu kommune og Nasjonalparkhagen Næringshage.

Kontigent og serviceavgift for medlemskap i Rennebu Næringsforening:

Kontigent:
Kontigent pr bedrift: kr    300,-

Serviceavgift:
1-mannsbedrift: kr    900,-
Totale lønnsutg inntil kr 1.000.000: kr 1.300,-
Totale lønnsutg inntil kr 2.000.000: kr 2.600,-
Totale lønnsutg inntil kr 3.000.000: kr 3.900,-
Totale lønnsutg over kr 3.000.000: kr 6.500,-
Innmelding etter juni måned gir ½ serviceavgift!

MEDLEMMER
VEDTEKTER
BLI MEDLEM

Besøksadresse:
Bygdasenteret, Mjukliveien 1, 7391 RENNEBU
Postadresse:
Mjukliveien 1, Berkåk, 7391 Rennebu

Styret i Rennebu Næringsforening:
Siv Remetun Lånke - leder - mob 90078980
Inge Olav Nyberg - nestleder
Dagfinn Vold
Toril Dullum Lund
Elin Hørnquist
Mari Ytterhus, 1. vara
Kjell Erik Berntsen, 2. vara
Kontaktperson: Siv Remetun Lånke - mob 90078980

Prosjektleder Ny E6: Kristine Rise - mob 90831316