Skruen-Foto: Dagfinn Vold

Rennebu Næringsforening er en interesseforening for næringsdrivende i Rennebu, med nærmere 70 medlemmer.
Vi ønsker å ta vår del av ansvaret for å ta vare på og videreutvikle lokalt næringsliv,
og det gjør vi selvsagt best sammen med våre medlemmer, Rennebu kommune og Nasjonalparken Næringshage.