Håndball

Styret i Håndballgruppa

Leder
May Jorid Nyhus Vaagen - tlf 908 34 360

Nestleder
Tina Teigen

Kasserer
Elin Gunnes

Materialforvalter
Øystein Rise

Styremedlem
Arild Stene

Styremedlem
Janne Havdal Nordbø

 

Nedenfor kan du laste ned RENNEBU HÅNDBALL ORGANISASJONSPLAN inklusive SPORTSPLAN for 2016-2018 ril_h_ndballgruppa_plan_2016_2018.docx

 

 

Bruk av Rennebuhallen

Her finner du faste aktiviteter i Rennebuhallen og samfunnshuset - deriblant treningstidene til Håndballgruppa.

Rennebu IL Håndballgruppa: