Håndball

Styret i Håndballgruppa

Leder: Ragnhild Øverland
Nestleder: Gunn Elin Grande
Sekretær: Young Selvåg
Kasserer: Jon Olav Stavnesli
Materialforvalter: Evy Ann Ulfsnes
Styremedlem: Frode Havdal og Astrid Øverland Kjeka
Vara: Ingrid Synnøve Flå

Nedenfor kan du laste ned RENNEBU HÅNDBALL

ORGANISASJONSPLAN inklusive SPORTSPLAN for 2016-2018 ril_h_ndballgruppa_plan_2016_2018.docx

Bruk av Rennebuhallen

Her finner du faste aktiviteter i Rennebuhallen og samfunnshuset - deriblant treningstidene til Håndballgruppa.

Rennebu IL Håndballgruppa: