Håndball

Styret i Håndballgruppa

Leder
Janne Eggan - tlf 971 77 241

Nestleder - Tina Teigen

Kasserer - Jon Olav Stavnesli

Sekretær - Camilla Buskland

Materialforvalter - Dagrun Stråbø

Styremedlem - Ragnhild Kuldbrandstad Stene

Styremedlem - Janne Havdal Nordbø

 

 

Bruk av Rennebuhallen

Her finner du faste aktiviteter i Rennebuhallen og samfunnshuset - deriblant treningstidene til Håndballgruppa.

Rennebu IL Håndballgruppa: