Årsmøter i Rennebu IL

FRIIDRETTSGRUPPA

4. mars kl. 19.00 på Trønderenergi sine lokaler på Berkåk (KVO)
Saker sendes til otteh@hotmail.com innen 24. februar.
Endelig sakliste blir lagt ut på friidrettsgruppas facebookside.

IDRETTSSKOLEN

12. februar kl 19 på Hallandstuggu.
Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes tatt opp,
sendes på epost til toneeithun@hotmail.com innen 2. februar.
- Styret

HÅNDBALLGRUPPA

13. mars kl 20 på Hallandstuggu
Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes tatt opp sendes på epost til raoverl@online.no innen 28. februar