Idrettsanlegg til Rennebu idrettslag
Rennebu IL har anlegg flere steder i Rennebu kommune.
Nedenfor vises anleggene som ligger på Berkåk.

Kontaktpersoner:
  • Rennebu skistadion: Kjetil Værnes - tlf 952 10 285 - E-post
  • Berkåk kunstgress/Frambanen: Olav Stavne - tlf 482 83 580 - E-post
  • Rennebuhallen: Rennebu kommune v. Servicetorget - tlf 72 42 81 00 - Epost