Lag og foreninger i Rennebu
Oversikt over lag og foreninger i Rennebu har forbehold om oppdaterte kontaktpersoner!

IDRETT OG SPORT

 • Rennebu Idrettsråd, Magnar Langklopp, 992 27 683
 • Rennebu Idrettslag, Mari Ytterhus, 900 81 598
 • Innset Idrettslag, Ole Ingebrigt Stokke, 911 70 786
 • Rennebu Skytterlag, Bjørn Inge Haugset, 480 49 872
 • Innset Skytterlag, Kristin Krokhaug, 986 19 839
 • Skogen Salongskytterlag, Lars Halland, 911 80 043
 • Luftgeværklubben Treff, Ivar Olstad, 959 36 559
 • Mjuken Skotthyllklubb, Tor Næve, 915 87 388
 • Rennebu Jeger- og Fiskeforening, Endre Kosberg, 416 57 905
 • NMK Rennebu, Rune Aftret, Berkåk, 971 85 666

SANG, MUSIKK, TEATER OG DANS
 • Rennebu Musikkråd, Kulturkontoret, 72 42 81 00
 • Kulturskolen i Rennebu, rektor Sverre Stenløkk, 72 42 81 00
 • Rennebu Musikkorps, Haldis Nyrønning, 959 14 364
 • Rennebu Skolekorps, May-Britt Bjerkås, 917 51 152
 • Rennebu Songkor, Olaug Reitås, 962 37 783
 • Rennebu Mannskor, Geir Fjellstad, 915 66 319
 • Rennbyggen Gammeldansklubb, Liv Lian Kosberg, 971 83 310
 • UL Framtidsvon, Rune Bakk, 413 05 466
 • Rennebu Rockeklubb, Knut Berntsen, epost
 • Berkåk Rock, Knut Berntsen, epost

INTERESSEORGANISASJONER
 • Rennebu Husflidslag, Bodil Enget Rogstad, 932 06 723
 • Innset Husflidslag, Liv Strand, 454 84 561
 • Rennebu Bygdemuseum, Oddbjørn Gorsetbakk, 918 21 554
 • Rennebu Historielag, Ingrid Lånke, 979 79 952
 • Rennebu Mållag, Marit Gorsetbakk, 905 43 866
 • Rennebu Bygdekvinnelag, Marit Gorsetbakk, 905 43 866
 • UL Framtidsvon, Rune Bakk, 413 05 466
 • Berkåk Bridgeklubb, Torstein Heggem, 413 33 584
 • Rennebu Bondelag, Tormod Herre, 916 43 614
 • Rennebu Bonde- og Småbrukarlag, Steianr Vatne, 977 16 036
 • Rennebu Pensjonistforening, John Myran, 72 42 73 89
 • Rennebu Næringsforening, Knut Hårstad, 911 56 124
 • Tine Rennebu Produsentlag, Stig Kristiansen, 930 65 574
 • Rennebu Sau og Geit, Magnar Skjerve, 905 92 643
 • Rennebu Skogeierlag, Nils Petter Gundersen, 465 08 415
 • Pilgrimsforeninga i Rennebu, Joar Fjellstad, 995 42 018
 • Pårørendeforeningen i Rennebu, leder Kirsten Toset, 938 59 044

SOSIALT OG SAMFUNNSMESSIG ENGASJEMENT
 • Lions Club Rennebu, Gunnar Halgunset, 918 30 075
 • Rennebu Røde Kors Hjelpekorps, Ove Einar Drugudal, 951 85 362
 • Rennebu Røde Kors Besøkstjeneste, Randi Olise Hoel, 920 29 524
 • LHL Rennebu, Jostein Berntsen, 953 38 857
 • Norges Handikapforbund (NHF) Rennebu, Gun Aune, 992 66 599
 • Kvinnegruppa i Rennebu, Solveig Træthaug, 926 46 471
 • Lerken Nabolag, Hege Solberg, Berkåk, 952 19 436
 • Granligrenda Velforening, Gerd Laila Grande, 992 40 180
 • Grendalaget Godt Mot, Lars Vognild, 992 77 864
 • Grindal Grendalag, Turid Nordbø, 959 46 126
 • Gunnes Grendalag, Sigrid Hamre Gunnes, 900 80 360
 • Hoelsjåren Grendalag, Torleif Kristiansen, 976 80 819, torleif@rokkones
 • Innset og Ulsberg Grendalag, Sigrid Svahaug, 454 16 013
 • Voll Grendalag, Sølvi Dons Uv, 975 12 285
 • Stamnan Grendalag, Inger Marita Lorentzen, 957 64 546
 • Gisnås og Havdal Grendalag, Kristine Ek Brattset, 957 29 990
 • Nerskogen Grendalag, Sylvi Grandaunet Lund, 901 86 071
 • Nordskogen Grendalag, Jostein Berntsen, jostein@skugglia.com, tlf. 953 38 857
 • Avholdslaget Nytt Håp, Oddbjørn Gorsetbakk, 918 21 554
 • Gisnås Forsamlingshus, Kristine Ek Brattset, 957 29 990
 • Furuly Grendahus, Eli Irene Grøtte, 906 35 411
 • Rennebu Frivilligsentral, 72 42 62 64 / 917 31 174,
 • Eldrerådet i Rennebu, Solveig Anglen, 414 15 149
 • Rennebu misjonshus, Jon Olav Voll, 908 08 204
 • Jutulstuggu, Tore Uvsløkk, 907 63 813

BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER
 • Rennebu Fritidsklubb, Marit Syrstad Hoel, 988 89 643
 • Rennebu Ungdomsråd, Kulturkontoret, 72 42 81 00
 • Ymse MC Rennebu, Arne Grendal, 900 10 305
 • Solviljen 4H, Hedi Reitås Sæther, 402 28 590
 • Paradiset 4H, Berit Iren Nygård, 988 57 113
 • Yngres, Kjellfrid Torsen, 993 71 086
 • Blåveisen Kor og Hobby, Sigrun Joramo, 936 50 955
 • Voll Søndagsskole, Anne Helene Kvam, 468 53 411 / 976 42 528
 • Rennebu Soul Children, Kjersti Kvam, 469 59 544
 • NUFR (Nordmisjonens Ungdomsforening), Asle Olav Næss, 958 04 406
 • Rennebu Bygdeungdomslag, Jens Petter Skårsmoen, 996 42 897