Førjulsaktiviteter

08.12. Førjulsdag på Berkåk
09.12. Adventslystenning Herremsætra - kl 12.00
09.12. Lysmesse Rennebu kirke - kl 19.30
12.12. Salgsmesse med underholdning med elevbedriftene 9. trinn i Kultursalen - kl 18-20
13.12. Formiddagstreff på Staure - kl 11.00
13.12. Hyggestund med Kvinnegruppa, Helsesenteret - kl 11.30
12.12. Konsert "Det nærmer seg jul" med Rennebu mannskor med gjester, Berkåk kirke - kl 19.30
14.12. Julemarknad Rennebu EnSpire skole - kl 13-16
15.12. Luciakonsert i Rennebu kirke - kl 12.00
15.12. Julebord Rennebu pensjonistforening i Mjuklia - kl 13.00
15.12. Julekonsert i Rennebu kirke - kl 20.00
16.12. Gudstjeneste i Fredheim forsamlingshus - kl 11.00
21.12. Vi synger julen inn, Rennebu kirke -
29.12. Juletrefest i Hoelsmoen - kl 11.00