Seterdrift på Nerskogen i Rennebu med lange tradisjoner i beiting og foredling av melk.
Åpent for besøkende i sesongen, og produkt fra setra kan også kjøpes på Nerskogen Landhandel i sommersesongen når setra er i drift.

I 2019 fikk driverne av Svartdalssetra Trøndelags Kulturlandskapspris.

Gården har også et attraktivt fiskevald i Orkla, Hoel Vald, i sameie med 4 naboer. Fiskekort kjøpes på www.orklaguiden.no eller turistkontoret på Berkåk.

 

Svartdalssetra


Generell informasjon

 

Adresse:

Synnøve Bruholt,
Stamnan, 7392 Rennebu

 

Telefon
415 61 962