Gammelbua på Voll, Rennebu

Alle museumsanleggene i Rennebu, så nær som to bygninger ligger på sin
opprinnelige plass. Det gjør at de i stor grad fortsatt faller naturlig inn i sine omgivelser.

Museet består av følgende anlegg:

  • Rennebu bygdetun på Haugen, Voll
  • Gammelbua, butikkmuseum i Vollegrenda
  • Skolemuseet i Vollagrenda
  • Randistuggu i Gunnesgrenda
  • Nerskogsmuseet
  • Høylåve på Nordskogen
  • Høyløe i Svarthamran


Generell informasjon

Bygdetunet på Haugen
er åpent for omvisning etter avtale,
ta kontakt med
Bygdasenteret tlf 72 42 77 05.

Gammelbua på Voll
er åpen i forbindelse med
at det er informasjonssenter for pilegrimer.

Øvrige hendendelser skjer til
Oddbjørn Gorsetbakk,
tlf 918 21 554.

Besøk nettsiden