Pilegrimsleden, Rennebu kirke i Rennebu

Hele 42 kilometer av pilegrimsleden går gjennom Rennebu.
Fra unike Rennebu gamle Y-kirke er det 101 km til Nidaros. Denne traséen er særlig attraktiv for vandrere som ønsker å gå de 10 siste milene inn til Trondheim.

Det er flere overnattingsmuligheter underveis.
Vi anbefaler å gå inn på Gudbrandsdalsleden, her finnes kart, opplysninger om kulturminner samt informasjon om de enkelte overnattingsstedene.

Hjertelig velkommen!


Generell informasjon

Informasjonssenteret på Gammelbua på Voll vil ikke være åpent sommeren 2021 pga av korona-restriksjoner!

For mer informasjon kan du kontakte Joar Fjellstad på mob. 995 42 018

Her kan du få
informasjon og service om leden
og bygda, de får tilbud om guiding
i Rennebu kirke, og de kan få
kjøpt enkel mat/drikke og
få mulighet til å ta en dusj.

Bygdasenteret:
72 42 77 05