Barnas Naturverden i Rennebu

Fjellområdet der Barnas Naturverden ligger heter Ramsfjell, og dette er et flott turområde både sommer og vinter.

I området er det bygd tre sælehus - ved Ramssjøen, Damtjønna og Hævertjønna, og det er oppmerkede turstier mellom sælehusene.
Sælehusene er basert på selvhushold med enkel standard, og er åpne både for dagsbesøk og overnatting.
Det er overnattingsplasser til ca 15 personer.
Det er utarbeidet eget turkart over området, samt to illustrerte eventyrbøker og morsomme prospektkort.

Oppholdet betales via Vipps (510432). Husk å betale for ved, og merk hva beløpet gjelder!
Overnatting per dag: Kr. 150,- (200,- for ikke-medlemmer av TT)
Barn under 16 еr:  Gratis sammen med foreldre/foresatte
Grupper per døgn: Kr. 1500,- (fra 10 stk)
Dagsbesøk med inntil 0,5 sekk ved: Kr. 100,-
0,5 sekk ved: Kr. 75,-
1 sekk ved: Kr. 150,-

God tur inn i eventyrriket!

Mer informasjon og bestilling av overnatting: Bygdasenteret ved Merete,
tlf 72 42 77 05 / 950 69 674 - bygdasenteret@gmail.com


Generell informasjon

Mer informasjon og
bestilling av overnatting:
Bygdasenteret ved Merete
tlf 72 42 77 05

Mer info!