Barnas Naturverden i Rennebu

Fjellområdet der Barnas Naturverden ligger heter Ramsfjell, og dette er et flott turområde både sommer og vinter.

I området er det bygd tre sælehus - ved Ramssjøen, Damtjønna og Hævertjønna, og det er oppmerkede turstier mellom sælehusene.
Sælehusene er basert på selvhushold med enkel standard, og er åpne både for dagsbesøk og overnatting.
Det er overnattingsplasser til ca 15 personer.
Det er utarbeidet eget turkart over området, samt to illustrerte eventyrbøker og morsomme prospektkort.

BARNAS NATURVERDEN, SOMMEREN 2021

Ogsе denne sommeren forventes det mye besøk i Barnas Naturverden.
Smittevernreglene vil bli som i fjor, og her kommer en liten repetisjon:

  • Kun en familie/gruppe kan ha tilhold i sжlehusene samtidig. Alle opphold skal bookes pе forhеnd via Bygdasenteret!
  • Uanmeldte dagsbesøk er ikke tillatt av smittevernhensyn.
  • Det henger egne oppslag om renholdsrutiner og smittevern i hvert sжlehus.

Oppholdet betales via Vipps (510432). Husk å betale for ved, og merk hva beløpet gjelder!
Overnatting per dag: Kr. 150,- (200,- for ikke-medlemmer av TT)
Barn under 16 еr:  Gratis sammen med foreldre/foresatte
Grupper per døgn: Kr. 1500,- (fra 10 stk)
Dagsbesøk med inntil 0,5 sekk ved: Kr. 100,-
0,5 sekk ved: Kr. 75,-
1 sekk ved: Kr. 150,-

God tur inn i eventyrriket!

Mer informasjon og bestilling av overnatting: Bygdasenteret ved Merete,
tlf 72 42 77 05 / 950 69 674 - bygdasenteret@gmail.com


Generell informasjon

Mer informasjon og
bestilling av overnatting:
Bygdasenteret ved Merete
tlf 72 42 77 05

Mer info!