Barnas Naturverden i Rennebu

Fjellområdet der Barnas Naturverden ligger heter Ramsfjell, og dette er et flott turområde både sommer og vinter.

I området er det bygd tre sælehus - ved Ramssjøen, Damtjønna og Hævertjønna, og det er oppmerkede turstier mellom sælehusene.
Sælehusene er basert på selvhushold med enkel standard, og er åpne både for dagsbesøk og overnatting.

Det er overnattingsplasser til ca 15 personer.
Det er utarbeidet eget turkart over området, samt to illustrerte eventyrbøker og morsomme prospektkort.

SMITTEVERNREGLER BARNAS NATURVERDEN, SOMMEREN 2020

  • Kun en familie eller gruppe kan ha tilhold i sælehusene samtidig. De som har booket på forhånd via Bygdasenteret (72 42 77 05) har fortrinnsrett.
  • Dagsturister kan ikke benytte sælehusene når de er opptatt.
  • Det henger egne oppslag om renholdsrutiner og smittevern i hvert sælehus.

Betaling for opphold skjer via Vippsnummer 510432. Husk å betale for ved, og merk hva beløpet gjelder!

Mer informasjon og bestilling av overnatting: Bygdasenteret ved Merete, tlf 72 42 77 05 / 950 69 674 - bygdasenteret@gmail.com


Generell informasjon

Mer informasjon og
bestilling av overnatting:
Bygdasenteret ved Merete
tlf 72 42 77 05

Mer info!