Turkart for Rennebu

Endelig har det blitt nytt opplag av det populære turkartet for Rennebu – i en revidert og ennå bedre utgave.

Nytt er at Barnas Naturverden og Trekanten i Trollheimen er godt merket med egen farge. Turene fra boka ”40 turer i Rennebu” er også tatt med og med egne henvisninger til boka. Kanskje det mest spennende med det nye kartet er egen merking av 1000-meterstopper i Rennebu. Det er faktisk over 30 topper som er over 1000 meter, og på det nye kartet har du oversikt over de fleste toppene med høyde og kartreferanse.
Kartet inneholder også litt tekst med QR-koder for videresending til mer informasjon.
Kartet er i målestokk 1:50 000, og utgiver er Rennebu kommune i samarbeid med eMap i Trondheim.

Det nye kartet og boka ”40 turer i Rennebu” får du kjøpt:
- Bygdasenteret på Berkåk
- Nerskogen Landhandel
- Servicetorget Rennebu kommune
- Coop Extra
- Cirkel K
- Joker Rennebu  

Les mer om:
Topptrim
Barnas Naturverden
RIL vinterturer 2020
UT.no
40 turer i Rennebu
Ut på ski