Dovrebanen 100 år

På Hjerkinn klippet Kong Haakon VII snoren som markerte at Dovrebanen offisielt ble åpnet 17. september 1921.

100 år senere er Dovrebanen en av de viktigste transportårene i Norge.

Dovrebanen betegnet opprinnelig bare strekningen mellom Dombås og Støren,

men benevnes hele jernbanestrekningen mellom Eidsvoll og Trondheim over Dombås for Dovrebanen.

 

Artikkelen nedenfor er gjengitt fra Rennebu historielags årsskrift "Innunde blåe himmelrand" 2019,

og det er Mogens Juul Rasmussen som er artikkelforfatter. Artikkelen er gjengitt med tillatelse fra forfatteren.

Mogens er oppvokst i en familie der faren var ansatt i DSB, Danske Statsbaner, hele sitt liv.

 

Last ned artikkelen som pdf

 

Orkla bru i Rennebu - Norges lengste steinhvelvbru.