Rennebu Næringsforening

Rennebu Næringsforening er en interesseforening for næringsdrivende i Rennebu, med nærmere 70 medlemmer, og med god plass for enda flere.

Vi ønsker å ta vår del av ansvaret for å ta vare på og videreutvikle lokalt næringsliv, og det gjør vi selvsagt best sammen med våre medlemmer og samarbeidspartnere bl.a.

Ledig stilling som prosjektleder

Styret i Rennebu Næringsforening

Rennebu Næringsforening v. Kenneth Teigen
Besøksadresse: Torget Berkåk, 7391 RENNEBU
Postadresse: Myrveien 4 Berkåk, 7391 Rennebu
Tlf 917 83 500 - E-post

Styret i Rennebu Næringsforening:

  • Ivar Langklopp - leder
  • Svenn Ove Vaagen - nestleder
  • Siv Remetun Lånke
  • Elisabeth Engen
  • Inge Olav Nyberg - vara

Sekretær: Kenneth Teigen - 917 83 500