Rennebu Næringsforening

Rennebu Næringsforening er en interesseforening for næringsdrivende i Rennebu, med nærmere 70 medlemmer, og med god plass for enda flere.

Vi ønsker å ta vår del av ansvaret for å ta vare på og videreutvikle lokalt næringsliv, og det gjør vi selvsagt best sammen med våre medlemmer og samarbeidspartnere bl.a.: Rennebu kommune og Nasjonalparkhagen Næringshage.

Kontigent og serviceavgift for medlemskap i Rennebu Næringsforening:

Kontigent:
Kontigent pr bedrift
kr    300,-
Serviceavgift:
1-mannsbedriftkr    900,-
Totale lønnsutg inntil kr 1.000.000    
kr 1.300,-
Totale lønnsutg inntil kr 2.000.000
kr 2.600,-
Totale lønnsutg inntil kr 3.000.000kr 3.900,-
Totale lønnsutg over kr 6.000.000kr 6.500,-


Medlemmer i Rennebu Næringsforening

Vedtekter for Rennebu Næringsforening


Bli medlem i Rennebu Næringsforening


Styret i Rennebu Næringsforening

Rennebu Næringsforening v. Kenneth Teigen
Besøksadresse: Torget på Berkåk, 7391 RENNEBU
Postadresse: Myrveien 4 Berkåk, 7391 Rennebu
Tlf 917 83 500 - E-post

Styret i Rennebu Næringsforening:

  • Ivar Langklopp - leder
  • Svenn Ove Vaagen - nestleder
  • Siv Remetun Lånke
  • Elisabeth Nyberg
  • Tore Halland
  • Inge Olav Nyberg, 1. vara
  • Olav Aasmyr, 2. vara

Sekretær: Kenneth Teigen - 917 83 500

Prosjektleder Ny E6: Maren Brevik -