Utmerkelser i Rennebu IL

Kriterier for Rennebu ILs utmerkelser

Fortjenstmerke
Fortjenstmerket kan av hovedstyret tildeles den som har vært medlem i laget i lengre tid og herunder gjort seg bemerket ved aktiv idrettslig deltakelse og/eller ved utmerket arbeid i lagets administrasjon.
Merket kan tildeles i et antall av høyst to per år.

Innsatspokalen
Innsatspokalen kan av hovedstyret, i et antall av én per år, tildeles det medlem som siste år har utmerket seg ved idrettslige prestasjoner utover klubbnivå. Samme person kan tildeles pokalen bare én gang, og dersom verdige kandidater ikke finnes i angjeldende år, deles pokalen ikke ut.

Lagsprisen
Lagsprisen kan av hovedstyret i et antall av én per år tildeles det lag som siste år har utmerket seg med idrettslige prestasjoner. Prisen deles ut i form av pokaler til hver deltaker på laget.
For aldersbestemte klasser: Deltatt i minst 1/3 av treninger, cup- og seriekamper til sammen.
For senior: Følge den enkelte særkrets kriterier for kretsmesterskap. I tillegg kommer de spillere som har møtt til kamp i henhold til laglederboka.
Dersom verdig lag ikke finnes i ett år, deles prisen ikke ut.

Fortjenstmerke

Fortjenstmerket ble første gang delt ut i 1955.

Følgende personer er tildelt fortjenstmerket:

Jubileumsfesten i 1955: John Bruholt, Anders Skjerve, Mikkel Ramlo, Mikkel Ytterhus,
Jon Gunnes, Olaf Myrmæl og Martin Myrmo.
Nyttårsvaka 1956: Anders J. Stavnebrekk og Arnt Myrmo
Nyttårsvake 1961: Arnt Eggan og Ola E. Langklopp
1962: Erik Gunnes og Ola S Stavne
1963: Jon Flå og Even Krokan
1964: Ingebrigt Presthus
1967: Lars Halland, Ola A. Voll, Ola Voll og Jon Ytterhus
1969: Jon M. Meslo og Erik A. Sæter
1973: Jens Sundset og Jon Krokan
1975: Gunnar Bruheim
1976: Ethel Sæter
1977: Mikkel Myrmo
1983: Per Holiløkk, Eiliv Grut og Arnt P. Hårstad
1985: Magne J. Gunnes og Per P. Kosberg
1986: Erling Kjerstad
1987: John Myran
1989: Inge Olav Hatvik og Torleif Eggan
1990: Jon S. Rise
1992: Bjørn Rogstad
1993: Arnulf Voll
1995: Ottar Ramstad
1996: Tor Næve
1997: Lars Rokkones og Magnar Langklopp
1998: Arne Meland
1999: Jon Einar Værnes
2000: Arne Per Bjerkås
2001: Torbjørn Sande
2002: Bodil Enget Rogstad
2003: Ottar Ryen
Jubileumsfesten i 2005: Ingar Ytterhus, Hallvard Brattset, Erling Magnar Kvam, Per Dagfinn Presthus og Knut Hårstad
2006: Jens Presthus og Halvard Rise
2007: Astrid Gunnes og Dagfinn Vold
2008: Arne Ivar Østerås
2009: Liv Lian Kosberg
2010: Olaug Knutsen og Tor Olav Østerås
2011: Asbjørn Stavne
2013: Olav Løkslett
2015: Harald Holm og Kjetil Værnes
2018: Olav Hårstad
2019: Even Sæther
2020: Odd Ivar Hansen

Innsatspokalen

Innsatspokalen ble første gang utdelt i 1962.

Følgende er tildelt innsatspokalen:
1962: Magne Myrmo - langrenn
1963: Astrid Gunnes - friidrett
1964: Steinar Kvam - fotball
1969: Magne Jostein Hoel - ski/sykkel
1970: Jostein Hoel - ski/sykkel
1971: Mariann Hårstad -friidrett
1972: Bengt Sæter - friidrett/10-kamp
1974: Arnt P. Hårstad - langrenn
1975: Ivar T. Hoel - langrenn
1976: Erling Magnar Kvam - langrenn
1977: Turid Kjølstad - langrenn
1978: Martin Myrmo jr. - langrenn
1979: Peder Hagen - langrenn
1980: Torunn Grut - langrenn
1981: Arve Bakk - skyting
1982: Magnar Langklopp - hopp
1983: Steinar Bråten - hopp
1984: Halvard Rise - friidrett
1985: Vebjørn Rodal - friidrett/langrenn
1987: Even Sugaren - friidrett/langrenn
1988: Heidi Anita Havdal - langrenn
1989: Jacob Gunnes - ski kombinert
1990: Trine Marie meland - friidrett/langrenn
1991: Hilmar Withbro - langrenn
1992: Erlend Bjerkås - langrenn
1993: Arve Værnes - langrenn
1994: Marthe Elise Værnes - langrenn
1997: Jorolf Withbro - langrenn
1999: Marit Bjerkås - langrenn/fotball
2000: Vegard Sande - langrenn/fotball
2001: Marte Jacobsen Østreng - langrenn/fotball
2002: Tone Rønning - langrenn/fotball
2003: Ragnhild Rikstad - langrenn
2004: Jo Sondre Aas - fotball
2008: Lina Skjerve - langrenn/skiskyting/fotball
2010: Jonas Hårstad - skiskyting
2015: Jo Krogstad - hopp
2016: Per Stian Aune - sykkel
2017: Torbjørn Stuen - skiskyting
2018: Sigrid Ytterhus Haugset - friidrett
2019: Håkon Myrmo - langrenn
2022: Guro Ytterhus - Skiskyting

 

Lagsprisen

Første lagspris ble delt ut i 1982.

Følgende lag er tildelt lagsprisen:
1982: Juniorlaget i fotball. Gutter født i 1963,-64 og -65
1983: Håndball P-14. Jenter født i 1969 og -70
1984: Fotball A-laget herrer
1985: Håndball P-14. Jenter født i 1970 og -71
1986: Fotball A-laget damer
1987: Volleyball damer
1988: Fotball gutter
1989: Håndball damer 5
1990: Volleyball damer
1991: Fotball smågutter
1992: Håndball gutter 12
1993: Fotball smågutter
1994: Håndball gutter 14
1995: Fotball gutter
1997: Fotball smågutter
1999: Fotball småjenter
2001: KM stafett langrenn Jenter kl 14 og 15 år
2003: Fotball Gutter 16 år
2004: Fotball Jenter 14 år
2005: Fotball Gutter 16 år
2010: Fotball Jenter 16 år
2011: Fotball Jenter 12 år
2013: Fotball A-laget herrer
2015: Fotball Jenter 16
2017: Fotball A-laget herrer
2018: Fotball A-laget herrer
2019: J14 håndball

Årets Ildsjel

Følgende lag er tildelt tittelen Årets Ildsjel:

2010: Tor Olav Østerås; Rennebu IL
2011: Jon Austberg, Innset IL
2012: Ingar Ytterhus
2013: Olaug Knutsen
2014: Kjetil Værnes og Harald Holm
2015: Arne Per Bjerkås
2016: Lars Rokkones
2017: Magnar Gunnes og Olav Stavne
2018: Ragnhild Øverland
2019: Olav Løkslett
2020: Joakim Eide, Innset IL
2021: Arild Bruheim
2022: Mari Ytterhus

 

Orkla Sparebanks Talentstipend

Disse er tildelt Talenstipend:

2011: Jonas Hårstad, skiskyting
2012: Arne Gunnes, fotball
2013: Håkon Myrmo, langrenn
2014: Sindre Smestu Holm, skiskyting
2015: Thea Emilie Pedersen Havdal, håndball
2016: Håkpn Halseth, skiskyting
2017: Emilie Joramo, fotball
2018: Simen Hårstad, skiskyting
2019: Sigrid Ytterhus Haugset, friidrett
2020: Jo Krogstad, hopp
2021: Thea Asphaug, Taekwondo
2022: Guro Ytterhus, Skiskyting

 

Kongens fortjenestmedalje

2012: Gunnar Bruheim

Æresmedlemmer

Det finnes ingen kriterier for oppnevning av æresmedlemmer i idrettslaget. Det er skjønn som ligger til grunn for en slik utnevnelse.

De første æresmedlemmene var:

  • Jon Gunnes
  • Olaf Myrmæl
  • Martin Myrmo

1972
Magne Myrmo etter OL-sølv på 5-mila i Sapporo.

1996
Vebjørn Rodal etter OL-gull på 800 meter i Atlanta.

I forbindelse med markeringen av lagets 100-års jubileum 05.03.2005 ble følgende utnevnt til æresmedlemmer:
Vegard Heggem for hans innsats på fotballbanen. Frem til 1991 spilte han aldersbestemt fortball i Rennebu. Fra 1992 til 1994 var det Orkdal idrettslag som fikk nyte godt av hans ballkunster. Etter det gikk turen til Rosenborg Ballklubb og i årene 1995 til 1998 spilte han der. Det ble 3 seriegull, ett cupmesterskap og 3 sesonger i Champion Leage. I årene 1998 til 2003 spilte han på Liverpool F.C. Han har 20 landskamper for Norge og deltok i VM 1998 og EM 2000.

Gunnar Bruheim for administrativt arbeide i laget. Han har vært formann i hovedlaget i 6 år og leder for friidrett- og trim-gruppene. Dessuten var han en periode med i Sør-Trøndelag idrettskrets. Han har lagt ned mange timer med dugnadsarbeid for idretten.

Eiliv Grut for administrativt arbeid i laget. Det er særlig innen ski og skiløypene at Eiliv har lagt ned et stort arbeid.

På årsmøtet for 2010 ble Bodil Enget Rogstad utnevnt til æresmedlem for sitt engasjement innen idretten i Rennebu il og idrettskretsen i 40 år.