Trim/sykkel

Styret

Arild Bruheim - leder, tlf 416 56 992 - E-post

Asbjørn Stavne - nestleder

Lars Rokkones - styremedlem

Tommy Knutsen - styremedlem

Jon Rokkonesløkk - styremedlem

Solfrid Skjerve - styremedlem

Bodil Enget Rogstad - revisor

Sykkelgruppa:

Trim og Sykkel

Trimgruppa i idrettslaget har tradisjonelle trimposter plassert rundt omkring både sommer og vinter. I tillegg organiserer trimgruppa den populære sykkelkarusellen som arrangeres hver vår.

Sykkelaktiviteten er utvidet, og idrettslaget er nå medlem i Norges Cykleforbund. Styret i trimgruppa er utvidet med to personer som har ansvar for sykkelaktivitet utover sykkelkarusellen som arrangeres som før.

Sykkelkontakter: Jon Rokkonesløkk & Tommy Knutsen

Sykkelkarusell 2019
Søndag 28.04.2019 kl 13.00 Stamnan
Søndag 05.05.2019 kl 13.00 Voll
Søndag 12.05.2019 Kl 13.00 Berkåk
Søndag 19.05.2019 kl 13.00 Berkåk

Nerskogsrittet - Søndag 14.06.2020

Nedenfor et bilde fra Styrkeprøven Lillehammer - Oslo 2020. Arnt Hårstad, Kjetil Værnes, Tommy Knutsen og Arve Værnes stilte i lagkonkurransen for 6-mannslag og kom i mål på tida 5.12.04. Dette var første gang Rennebu IL stilte som lag i Styrkeprøven, men langt fra første gang noen fra Rennebu syklet Styrkeprøven.