Idrettskolen

Idrettsskolen er et allsidig idrettstilbud for barn i alderen 4-10 år.

 • For de minste barna på 4-6 år har vi aktiviteter med fokus på lek og moro.
 • De eldste barna på 7-10 sport får prøve seg på aktiviteter fra de forskjellige gruppene i idrettslaget (håndball, fotball, ski, friidrett og sykling).
 • I tillegg prøver vi også å få til andre aktiviteter som taekwondo, turn og klatring.

Idrettsskolen har også en tradisjon med å leie svømmehallen på Oppdal ca en lørdag i måneden. Barna får da ha med hele familien gratis.
Idrettsskolen er basert på at foreldre stiller opp frivillig som trenere.

 • 4-6 sport torsdager kl. 17.30-18.30
 • 7-10 sport torsdager kl 18.30-19.30

Foreldre/foresatte oppfordres til å legge seg til facebookgruppa Rennebu IL Idrettsskolen.

Styret for Idrettsskolen:

 • Tone Eithun - leder - epost
 • Trude Nygård
 • Heidi Merete Johansen
 • Monica Høybakken
 • Hanne Ris

Årsavgift for deltakelse i idrettskolen er kr 300,-

Ber om at Dere som ikke har betalt avgift gjør dette snarest til konto 4260 71 33365

I tillegg er det viktig at barna er medlemmer i idrettslaget, for da er de forsikret ved deltakelse i idrettskolen.
Medlemskap er også viktig fordi idrettslaget får tildelt offentlige midler i forhold til hvor mange medlemmer det har.

Medlemskontingenten i Rennebu IL for 2018 er:

 • Barn - kr 100,- (barn regnes t.o.m. det året de fyller 18 år)
 • Voksne - kr 150,-
 • Familie - kr 300,- (viktig å registrere alle med navn og fødselsdato)

Medlemskap følger kalenderåret.
Ved eventuelle spørsmål eller korrigeringer,
kontakt Atle Rikstad tlf. 980 86 744 - epost