Allidrett

 

Allidrett er et allsidig idrettstilbud for barn i alderen 4-10 år.

  • For de minste barna på 4-6 år har vi aktiviteter med fokus på lek og moro.
  • De eldste barna på 7-10 sport får prøve seg på aktiviteter fra de forskjellige gruppene i idrettslaget (håndball, fotball, ski, friidrett og sykling).
  • I tillegg prøver vi også å få til andre aktiviteter som taekwondo, turn og klatring.

Allidrett har også en tradisjon med å leie svømmehallen på Oppdal ca en lørdag i måneden. Barna får da ha med hele familien gratis.
Idrettsskolen er basert på at foreldre stiller opp frivillig som trenere.

  • 4-6 sport torsdager kl. 17.30-18.30
  • 7-10 sport torsdager kl 18.30-19.30

Foreldre/foresatte oppfordres til å legge seg til facebookgruppa Rennebu IL Allidrett.

STYRET for Allidrett:

Leder
Tone Eithun

Nestleder
Ronny Martinsen

Kassererer
Anita M. Samuelsen

Styremedlem
Laila Havdal

Styremedlem
Monica Høybakken

 

Årsavgift for deltakelse i Allidrett er kr 300,-

Ber om at Dere som ikke har betalt avgift gjør dette snarest til konto 4260 71 33365

I tillegg er det viktig at barna er medlemmer i idrettslaget, for da er de forsikret ved deltakelse i Allidrett.
Medlemskap er også viktig fordi idrettslaget får tildelt offentlige midler i forhold til hvor mange medlemmer det har.

Medlemskontingenten i Rennebu IL for 2018 er:

  • Barn - kr 100,- (barn regnes t.o.m. det året de fyller 18 år)
  • Voksne - kr 150,-
  • Familie - kr 300,- (viktig å registrere alle med navn og fødselsdato)

Medlemskap følger kalenderåret.