Hovedlaget i Rennebu idrettslag

Årsmøte i hovedlaget (opprinnelig 13. april, senere utsatt til 20. april) er nå utsatt på ubestemt tid. Årsmøtet skal avholdes innen 15. juni og det er sannsynlig at smittevernreglene endres innen den tid slik at vi kan ha et årsmøte med fysisk oppmøte.

 

Styret

Hovedlaget er overbygninga for undergruppene i Rennebu IL, og det har et styre bestående av 8 personer; en styreleder, en nestleder og lederne fra hver av de seks undergruppene.

Leder
Mari Ytterhus - tlf 900 81 598 - E-post

Nestleder
Oddvar Myrmo - tlf 995 81 331 - E-post

Styremedlem
Hanne Krogstad - tlf 975 41 199 - E-post

Ski
Kjetil Værnes - tlf 952 10 285 - E-post

Fotball
Ingvild Meslo, mob 902 04 515 - E-post

Trim
Arild Bruheim - tlf 416 56 992 - E-post

Friidrett
Oddveig Uv Værnes, tlf 917 39 162 - E-post

Håndball
May Jorid Nyhus Vaagen, tlf 908 34 360 - E-post

Idrettskolen
Tone Eithun - tlf 952 16 674 - E-post

Epost til Rennebu idrettslag: rennebu.idrettslag@gmail.com

Rennebu ILs ANLEGG

Her kan du lese mer om

Medlemskap i Rennebu idrettslag

Kontingent for 2020 er nå utsendt!
De fleste har fått på epost, så sjekk der. Har du ikke mottatt epost, gi oss tilbakemelding til rennebu.idrettslag@gmail.com.

Rennebu idrettslag er et fleridrettslag med hovedfokus på breddeidrett. Målet er å få flest mulig i aktivitet, lengst mulig.

Laget har følgende særgrupper; fotball, friidrett, idrettskolen, håndball, ski/skiskyting og trim/sykkel. Den enkelte særgruppe er ansvarlig for aktivitetene innen sin disiplin. Lederne i hver av disse gruppene utgjør sammen med leder, nestleder og et styremedlem styret i Rennebu il.

Har du medlemskapet i orden?

  • Alle som deltar aktivt og representerer Rennebu il skal være medlem i RIL
  • Medlemskap er viktig for deg som aktiv idrettsutøver fordi du da er forsikret ved idrettsarrangement, og reiser til og fra dette
  • Forsikringen gjelder bare for de som har betalt kontingent
  • Medlemskap er viktig for RIL fordi laget får tildelt offentlige midler i forhold til antall medlemmer
  • Som medlem får du rabattkort ved Intersport Oppdal
  • De enkelte undergruppene vil i tillegg sende ut treningsavgift

Rennebu IL har nå medlemsbasen sin under Klubbadmin, Norges idrettsforbund.
Du kan bli medlem i Rennebu IL ved å klikke på linken - og opprett ny bruker hvis du ikke har det fra før. Ellers er det bare å logge inn: