Hovedlaget i Rennebu idrettslag


Rennebu idrettslag er et fleridrettslag med hovedfokus på breddeidrett, samtidig som vi legger til rette for utvikling og prestasjon.

Målet er å ha flest mulig i aktivitet, lengst mulig.

Styret

Hovedlaget er overbygninga for undergruppene i Rennebu IL, og det har et styre bestående av 9 personer; styreleder, nestleder, og 7 styremedlemmer hvorav 6 av disse er lederne i undergruppene. Hovedlaget har et arbeidsutvalg som består av leder, nestleder og et styremedlem.

Leder
Mari Ytterhus - tlf 900 81 598 - E-post

Nestleder
Oddvar Myrmo - tlf 995 81 331 - E-post

Styremedlem
Hanne Krogstad - tlf 975 41 199 - E-post

Ski
Kjetil Værnes - tlf 952 10 285 - E-post

Fotball
Christian Ilvang, tlf 954 53 321 - E-post

Trim
Arild Bruheim - tlf 416 56 992 - E-post

Friidrett
Oddveig Uv Værnes, tlf 917 39 162 - E-post

Håndball
May Jorid Nyhus Vaagen, tlf 908 34 360 - E-post

Allidrett
Katrine Wold - tlf 977 61 879 - E-post

Epost til Rennebu idrettslag: rennebu.idrettslag@gmail.com

Rennebu ILs ANLEGG

Her kan du lese mer om

Medlemskap i Rennebu idrettslag

Laget har følgende særidrettsgrupper; fotball, friidrett, idrettskolen, håndball, ski/skiskyting og trim/sykkel. Den enkelte gruppe er ansvarlig for aktivitetene innen sin disiplin.

Har du medlemskapet i orden?

  • Alle som deltar aktivt og representerer Rennebu il skal være medlem i RIL
  • Medlemskap er viktig for deg som aktiv idrettsutøver fordi du da er forsikret ved idrettsarrangement, og reiser til og fra dette
  • Forsikringen gjelder bare for de som har betalt kontingent
  • Medlemskap er viktig for RIL fordi laget får tildelt offentlige midler i forhold til antall medlemmer
  • Som medlem får du rabattkort ved Intersport Oppdal
  • De enkelte gruppene vil i tillegg sende ut treningsavgift

Rennebu IL har nå medlemsbasen sin under Klubbadmin, Norges idrettsforbund.
Du kan bli medlem i Rennebu IL ved å klikke på linken - og opprett ny bruker hvis du ikke har det fra før. Ellers er det bare å logge inn: