Hovedlaget i Rennebu idrettslag


Rennebu idrettslag er et fleridrettslag med hovedfokus på breddeidrett, samtidig som vi legger til rette for utvikling og prestasjon. Målet er å ha flest mulig i aktivitet, lengst mulig.

Årsmøter 2024:

 

Årsmøte i hovedlaget ble avholdt  21. mars kl 19:00 i TrønderEnergi sine lokaler på Berkåk.

 

Årsmøter i gruppene:

 • Ski: 29. februar kl. 20.00, TrønderEnergi Berkåk
 • Allidrett: 4. mars kl. 19.30, Rennebu barne og ungdomsskole,  elevkantina
 • Fotball: 5. mars kl. 19.00, Frivilligsentralen
 • Friidrett: 6. mars kl. 19.00, Rennebu barne og ungdomsskole,  elevkantina
 • Trim/ sykkel: 6. mars kl. 20.00, Kraftlaget
 • Håndball: 07. mars kl. 19.30, Formannskapssalen Kommunehuset

 

Styret

Hovedlaget er overbygninga for undergruppene i Rennebu IL, og det har et styre bestående av 9 personer; styreleder, nestleder, og 7 styremedlemmer hvorav 6 av disse er lederne i undergruppene. Hovedlaget har et arbeidsutvalg som består av leder, nestleder og et styremedlem.

Leder
Per Kristian Bjerkset - tlf 905 17 918 - E-post

Nestleder
Oddvar Myrmo - tlf 995 81 331 - E-post

Styremedlem
Hanne Krogstad - tlf 975 41 199 - E-post

Ski
Kjetil Værnes - tlf 952 10 285 - E-post

Fotball
Ola Halland tlf 975 70 404 - E-post

Trim
Arild Bruheim - tlf 416 56 992 - E-post

Friidrett
Anette Unsgård, tlf 936 71 744 - E-post

Håndball
Maren Flå Sundset, tlf 416 84 308 - E-post

Allidrett
Heidi Myrmo - tlf 454 14 973 - E-post

Epost til Rennebu idrettslag: rennebu.idrettslag@gmail.com

Rennebu ILs ANLEGG

Her kan du lese mer om

Medlemskap i Rennebu idrettslag

Laget har følgende særidrettsgrupper; fotball, friidrett, idrettskolen, håndball, ski/skiskyting og trim/sykkel. Den enkelte gruppe er ansvarlig for aktivitetene innen sin disiplin.

Har du medlemskapet i orden?

 • Alle som deltar aktivt og representerer Rennebu il skal være medlem i RIL
 • Medlemskap er viktig for deg som aktiv idrettsutøver fordi du da er forsikret ved idrettsarrangement, og reiser til og fra dette
 • Forsikringen gjelder bare for de som har betalt kontingent
 • Medlemskap er viktig for RIL fordi laget får tildelt offentlige midler i forhold til antall medlemmer
 • Som medlem får du rabattkort ved Intersport Oppdal
 • De enkelte gruppene vil i tillegg sende ut treningsavgift

Rennebu IL har nå medlemsbasen sin under Klubbadmin, Norges idrettsforbund.
Du kan bli medlem i Rennebu IL ved å klikke på linken - og opprett ny bruker hvis du ikke har det fra før. Ellers er det bare å logge inn: