Årsmøter 2022

Årsmøte i hovedlaget avholdes tirsdag 29. mars kl 19 på Frivilligsentralen

Saker som ønskes tatt opp må sendes til rennebu.idrettslag@gmail.com innen 15. mars.

 

 

Årsmøter i gruppene:

 

Fotballgruppa             Tirsdag 1. mars kl 19 Kafé Hyggen. Vanlige årsmøtesaker, saker som ønskes behandlet meldes til rennebuilfotball@gmail.com innen 21. februar.

 

Friidrett                      Onsdag 2. mars kl 19 på Kafé Hyggen. Vanlige årsmøtesaker, saker som ønskes behandlet meldes til rennebuilfriidrett@gmail.com inn 22. februar.

 

Allidrett                      Torsdag 3. mars kl 20 på Frivilligsentralen. Vanlige årsmøtesaker, saker som ønskes behandlet meldes til allidrett.ril@gmail.com innen 23. februar.

 

Håndballgruppa         Tirsdag 8. mars kl 19 på Kraftlaget. Vanlige årsmøtesaker, saker som ønskes behandlet meldes til may.jorid.nyhus@wemail.no innen 1. mars.

 

Skigruppa        Onsdag 9. mars kl 20 på Frivilligsentralen. Vanlige årsmøtesaker, saker som ønskes behandlet meldes til skigruppa.ril@gmail.com innen 1. mars

 

Trim & Sykkel  Tirsdag 15. mars kl 19 på Kraftlaget. Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp meldes til arild@krk.no innen 7. mars.