Årsmøter i Rennebu IL 2020

ÅRSMØTET I HOVEDLAGET
Hovedlaget i Rennebu idrettslag har årsmøte 09. juni kl. 19.00 på Rennebu Frivilligsentral.
Frist for innsending av saker er 26. mai, til rennebu.idrettslag@gmail.com