Årsmøter i Rennebu IL

FRIIDRETTSGRUPPA

4. mars kl. 19.00 på Trønderenergi sine lokaler på Berkåk (KVO)
Saker sendes til otteh@hotmail.com innen 24. februar.
Endelig sakliste blir lagt ut på friidrettsgruppas facebookside.

TRIM OG SYKKEL

onsdag 6. mars kl 19.00 på Kraftlaget
vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes tatt opp sendes arild.bruheim@getmail.no Innen 26. februar.

SKIGRUPPA

12. mars kl 20 i TrøndeEnergi sine lokaler i Terminalveien 7.
Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes tatt opp sendes på e-post til skigruppa.ril@gmail.com innen søndag 3. mars.

HÅNDBALLGRUPPA

13. mars kl 20 på Hallandstuggu
Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes tatt opp sendes på epost til raoverl@online.no innen 28. februar

HOVEDLAGET

Tirsdag 26. mars kl 19.00 på KVO.
Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes tatt opp sendes til rennebu.idrettslag@gmail.com innen 12. mars Sakliste til årsmøtet!