Årsmøter

Årsmøte i hovedlaget (opprinnelig 13. april, senere utsatt til 20. april) er nå utsatt på ubestemt tid.

Årsmøtet skal avholdes innen 15. juni og det er sannsynlig at smittevernreglene endres innen den tid slik at vi kan ha et årsmøte med fysisk oppmøte.