Årsmøter i Rennebu IL 2020

Allidrett torsdag 27. februar kl 19.30 på Frivilligsentralen.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være toneeithun@hotmail.com i hende innen 20. februar

Friidrettsgruppa mandag 2. mars kl 19.30 på KVO/TrønderEnergi.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være otteh@hotmail.com i hende innen 21. februar

Trim og sykkel tirsdag 10. mars kl 19.00 på Kraftlaget.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte på være arild@krk.no i hende innen 5. mars.

Fotball tirsdag 10. mars kl 18.00 på Rennebu barne og ungdomsskole.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være olstavne@online.no i hende innen 3. mars

Håndballgruppa onsdag 11. mars kl 19.00 på Frivilligsentralen.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være raoverl@online.no i hende innen 4. mars
Alle med barn i håndballen er spesielt velkommen!

Skigruppa torsdag 12. mars kl 20.00 på Frivilligsentralen.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være skigruppa.ril@gmail.com i hende innen 5. mars.

I tillegg til årsmøtesaker så setter vi av tid til diskusjon omkring løypenett og ny E6 / sentrumsplan. Dvs. at vi startet med orientering og diskusjon (45 min, før årsmøtet).


Rennebu IL hovedlaget 24. mars kl 19.30 på Frivilligsentralen.
NB: ÅRSMØTET ER AVLYST - NY DATO KOMMER!

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være rennebu.idrettslag@gmail.com i hende innen 13. mars.