Årsmøter 2024

Årsmøte i hovedlaget avholdes  21. mars kl 19:00 i TrønderEnergi sine lokaler på Berkåk.

Saker som ønskes tatt opp må sendes til rennebu.idrettslag@gmail.com innen 10. mars.

 

 

Årsmøter i gruppene:

 


Ski: 29. februar kl. 20.00, TrønderEnergi Berkåk

 

Allidrett: 4. mars kl. 19.30, Rennebu barne og ungdomsskole,  elevkantina

 

Fotball: 5. mars kl. 19.00, Frivilligsentralen

 

Friidrett: 6. mars kl. 19.00, Rennebu barne og ungdomsskole,  elevkantina

 

Trim/ sykkel: 6. mars kl. 20.00, Kraftlaget

 

Håndball: 07. mars kl. 19.30, Formannskapssalen Kommunehuset