Årsmøter

Årsmøte i hovedlaget er utsatt til 20. april 2021 kl 19 pga. smittevernrestriksjoner. Stedet er fortsatt Rennebu Frivilligsentral.

Saker som ønskes tatt opp må sendes til rennebu.idrettslag@gmail.com innen 23. mars 2021.
På grunn av restriksjoner på antall deltakere må vi ha påmelding innen 8. april.