Allidrett

 

Allidrett er et allsidig idrettstilbud for barn i alderen 4-10 år.

  • For de minste barna på 4-6 år har vi aktiviteter med fokus på lek og moro.
  • De eldste barna på 7-10 sport får prøve seg på aktiviteter fra de forskjellige gruppene i idrettslaget (håndball, fotball, ski, friidrett og sykling).
  • I tillegg prøver vi også å få til andre aktiviteter som taekwondo, turn og klatring.

Allidrett har også en tradisjon med å leie svømmehallen på Oppdal ca en lørdag i måneden. Barna får da ha med hele familien gratis.
Aktivitetene er basert på at foreldre stiller opp frivillig som trenere.

  • 4-6 sport torsdager kl. 17.30-18.30
  • 7-10 sport torsdager kl 18.30-19.30

Foreldre/foresatte oppfordres til å legge seg til facebookgruppa Rennebu IL Allidrett.

Allidrett kan kontaktes på e-post allidrett.ril@gmail.com

Styret:

Leder
Heidi Myrmo

Nestleder
Ine Marie Pedersen

Kassererer
Turid Hammerbeck

Styremedlem
Hanne Buer Skifjell

Styremedlem
Britt Janne Hakvåg

 

Årsavgift for deltakelse i Allidrett er kr 300,-, årsavgiften følger skoleåret. Avgift betales til bankkonto 4260 71 33365

I tillegg må alle som deltar være medlem av Rennebu idrettslag.
Pris for barn er kr 75 og voksne kr 125.
Medlemsskap følger kalenderåret.

Vi får offentlig støtte pr. medlem, støtten går til å drive aktivitet.
Du får rabatt når du handler på Intersport Oppdal. Se avtale under klær og utstyr.
Dere er forsikret ved deltagelse i Allidrett.