Medlemmer i Rennebu Næringsforening

TRE-, LAFTE- OG HYTTEGRUPPE REISELIV HANDEL OG SERVICE

HUSFLID OG HÅNDVERK

  • Birka AS, Myrveien 2 7391 Rennebu, 72 42 52 00, post@birka.no
  • Rennebua Myrveien 2 7391 Rennebu 72 42 66 43 rhastrid@hotmail.com
  • Rennebu Snekkeri AS, Voll 7393 Rennebu, 72 42 67 30, r@rennebusnekkeri.no
  • Trøndergranitt as, avd. Rennebu Granitt, Boks 20 7289 Soknedal, 72 43 11 82
  • RennebuSmia, Postmyra 7391 Rennebu, 488 44 401, post@rennebusmia.no

TRANSPORT

ANNET

Rennebu Næringsforening
v. Kenneth Teigen
Besøksadresse:
Birkabygget, Berkåk 7391 RENNEBU
Postadresse:
Myrveien 2 Berkåk, 7391 Rennebu
Tlf 917 83 500
E-post

Styret i Rennebu Næringsforening:

  • Ingrid Hoel - leder
  • Merete Fossum
  • John Magne Eggan
  • Ivar Langklopp
  • Svenn Ove Vaagen
Sekretær: Kenneth Teigen - 917 83 500