Reindrift

Reindrifta i Trollheimen (Trollheimen Sijte) drives av de sør-samiske familiene Renander og Kant på Nerskogen, og de har en samlet vinterflokk på 1.600 dyr fordelt på fem sijte-andeler.

Tamrein er det eneste beitedyret som benytter utmarksområdene hele året. Områdene i Trollheimen benyttes som beiteland for tamrein gjennom store deler av året, mens områdene i Igelfjell/Grefstadfjell er vinterbeite. Utgangspunktet for reindrifta er Nerskogen.

Reindrifta i Trollheimen er Norges sør-vestligste sør-samiske tamreindrift. Det beites i to fylker - Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Det har vært kontinuerlig reindrift i Trollheimen siden før forrige århundreskifte og fram til i dag.

Vis hensyn til reinen!
Mer informasjon om reindrifta finner du på nettsiden til Trollheimen Sijte
Kontaktperson for Trollheimen Sijte er Gustav Kant - epost