Landbruk

Rennebu har høy andel sysselsatt i primærnæringene (12%) i forhold til landsgjennomsnittet og i forhold til de andre innlandskommunene i Sør-Trøndelag.

I Rennebu produseres det hvert år:
  • Ca 600 tonn korn - en person spiser 81 kilo brød og kornprodukter i året.
  • Ca 8 000 000 liter melk - et års forbruk til ca. 90 000 personer.
  • Ca 350 tonn med storfekjøtt - et års forbruk til ca. 20 000 personer
  • Ca 150 tonn sau og lammekjøtt - et års forbruk til ca. 28 000 personer.
  • Ca 415 tonn fjørfekjøtt (kylling og kalkun) - et års forbruk til ca. 40 000 personer

Landbruket har avgjørende betydning for kulturlandskapet. Et levende kulturlandskap med bygninger er en vesentlig ressurs for stedskarakter, historisk identitetsfølelse og trivsel. I forhold til satsing på natur- og kulturbasert reiseliv kan et velholdt kulturlandskap være avgjørende.

For mer informasjon om landbruket i Rennebu, kontakt:
  • Landbrukskontoret i Rennebu, Evy-Ann Ulfsnes, tlf 72 42 81 43
  • Rennebu Bondelag, Tormod Herre, Grindal, 7393 Rennebu, tlf 916 43 614
  • Rennebu Bonde- og Småbrukerlag, Alf Erik Lånke, tlf 918 46 029