Styret for Idrettsskolen:
  • Ingvild Meslo (leder) tlf. 902 04 515
  • Hege Solberg
  • Bård Hovin
  • Kristin Sydskjør
  • Svenn Ove Vaagen
Årsavgift for deltakelse i idrettsskolen er kr 300.-
Ber om at Dere som ikke har betalt avgift gjør dette snarest til konto 4260 71 33365
For Dere som kun deltar/starter opp fra januar 2016, så er årsavgiften kr. 150,- Årsavgiften betales inn på konto 4260 71 33365 : 20. januar

I tillegg er det viktig at barna er medlemmer i idrettslaget, for da er de forsikret ved deltakelse i idrettsskolen. Medlemskap er også viktig fordi idrettslaget får tildelt offentlige midler i forhold til hvor mange medlemmer det har.

Medlemskontingenten i Rennebu IL for 2016 er:
  • Barn - kr 80,- som barn regnes de som er født i 1996 og senere.
  • Voksne - kr 150,-
  • Familie - kr 300,- (viktig å registrere alle med navn og fødselsdato)
Medlemskap følger kalenderåret.
Ved eventuelle spørsmål eller korrigeringer, kontakt Atle Rikstad tlf. 980 86 744
epost forretningsforer@rennebu-il.no