Hovedlaget i Rennebu idrettslag

Hovedlaget er overbygninga for undergruppene i Rennebu IL, og det har et styre bestående av 8 personer;
en styreleder, en nestleder og lederne fra hver av de seks undergruppene.
Leder
Mari Ytterhus - tlf 900 81 598 - E-post

Nestleder
Lars Brattset - tlf 917 83 204 - E-post

Ski
Kjetil Værnes - tlf 952 10 285 -E-post

Fotball
Olav Stavne - 482 83 580 - E-post

Trim
Arild Bruheim - tlf 416 56 992 - E-post

Friidrett
Eli Irene Grøtte - tlf 906 35 411 - E-post

Håndball
Ranghild Øverland - tlf 482 76 037 - E-post

Idrettsskolen
Ingvild L. Meslo Telefon 902 04 515 - E-post

Forretningsfører
Atle Rikstad - tlf 980 86 744 - E-post

Forretningsfører har kontor i Frivillighuset på Torget på Berkåk, og er å treffe hver onsdag.
Atle er å treffe på e-post og telefon ellers i uka.