Idrettsanlegg til Rennebu idrettslag

Rennebu IL har anlegg flere steder i Rennebu kommune.
Nedenfor vises anleggene som ligger på Berkåk.