Velkommen til Rennebu.com sin
Facebook-side!

HYTTE I RENNEBU?
Visste du at Rennebu er én av Trøndelags STØRSTE og mest ATTRAKTIVE hyttekommuner?

Rennebu er en attraktiv kommune for hytter, og det mest etterspurte område for hyttebygging er Nerskogen.
Men, det finnes spennende og fine områder også ellers i kommunen - som Mjuken og Røåsen på Berkåk, Gisnadalen,
Ulsberg og Innerdalen.
Her kan du lese mer om hyttekommunen Rennebu

TURER I RENNEBU


Rennebu er rik på frilufts- og turmuligheter.
Vi gir deg turbeskrivelser, informative kart og fotoillustrasjoner på turer:
UT.no
40 turer iRennebu
JAKT OG FISKE
På Rennebu Utmarksråd
sine nettsider finner du opplysninger om
småviltjakt, storviltjakt,
innlandsfiske og laksefiske
- eller gå inn her!
LAG OG FORENINGER
I Rennebu er det et
rikt lag- og foreningsliv innenfor
flere aktivitets- og aldersområder.
Se om du finner noe for deg!
Få oversikt her!
ANNONSERE HER?
Du kan annonsere her på Rennebu.com,
og her finner du
priser og betingelser!

HVA SKJER I RENNEBU
Hold deg orientert om det som foregår i Rennebu på
HVA SKJER

Kalender for bruk av
RENNEBUHALLEN

Gratis oppføring i kalenderen,
KALENDERTIPS!

Her finner du offentlig informasjon
fra Rennebu kommune

Tips en venn